ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามยุทธนา

SIAM YUTANA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103518019863
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2518 พ.ศ. (48 ปี 5 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
23/12/1975 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 6/23 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวงจรเข้บัว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ