ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาร์ค แอนด์ ไมค์ อินเตอร์

MARK AND MIKE INTER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103549041852
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/12/2549 พ.ศ. (17 ปี 6 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/12/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1015/18 หมู่ที่7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13121 การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ