บริษัท โมเมนตัม เอ็ดจ์ จำกัด

MOMENTUM EDGE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105547148341
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2547 พ.ศ. (19 ปี 7 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
2/11/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 23/51 ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 59140 กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์