บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.เทรดดิ้ง จำกัด

S.C.M.TRADING CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอส.ซี.เอ็ม.เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105525026286) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/7/2525 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 741 ซอยสุขุมวิท 42 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 2,400,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105525026286
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/7/2525 พ.ศ.
(41 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
23/7/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,400,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง