ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ็ญจมิตรอุตสาหกรรม

BENJAMITR. INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103513002130
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2513 พ.ศ. (54 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
12/2/1970 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 116 หมู่ที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25949 การผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น