ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืนสีดา

PUNE SIDA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512007014
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/5/2512 พ.ศ. (55 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/5/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 115,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 37 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์