ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณกฤช ไฟร์อาร์ม

NAKRIT FIREARM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103563008794
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/6/2563 พ.ศ. (3 ปี 11 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
24/6/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 119/11 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์