บริษัท อัพเปอร์เฟรช เซอร์วิส จำกัด

UPPERFRESH SERVICE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อัพเปอร์เฟรช เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105548147152) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/11/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 89/328 หมู่ที่ 9 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548147152
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/11/2548 พ.ศ.
(18 ปี 8 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
8/11/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง