บริษัท เอส อาร์ ฮาลาล มีท ซัพพลาย จำกัด

S R HALAL MEAT SUPPLY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอส อาร์ ฮาลาล มีท ซัพพลาย จำกัด (ID: 0105548102841) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/8/2548 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 60/10 หมู่ที่ 5 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105548102841
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/8/2548 พ.ศ.
(18 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/8/2005 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง