บริษัท เอ็มจีเอ็ม ซัพพลาย เชน จำกัด

MGM SUPPLY CHAIN COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอ็มจีเอ็ม ซัพพลาย เชน จำกัด (ID: 0105560084661) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/5/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 497/14-15 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560084661
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/5/2560 พ.ศ.
(7 ปี 2 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/5/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง