ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปืน พ.พาณิชย์

P. PHANICH FIREARMS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103512004431
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/3/2512 พ.ศ. (55 ปี 2 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/3/1969 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 11 ถนนบูรพา แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์