ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศัสตราวุธ

SHUTTRAVUTH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103511012863
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/8/2511 พ.ศ. (55 ปี 9 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/8/1968 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 98 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46696 การขายส่งสินค้าเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์