ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยแลนด์หล่อดอก

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504002505
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2504 พ.ศ. (62 ปี 11 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
2/5/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 9/1 ถนนพระราม 4 ซอยอรรถกวี แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 22112 การหล่อดอกยางและการซ่อมสร้างยางล้อ