ห้างหุ้นส่วนจำกัด พระนครการช่าง

PRANAKORN KARNCHANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103504001762
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/3/2504 พ.ศ. (63 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
29/3/1961 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,350,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 101/41 หมู่ที่ 10 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 42101 การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์