บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด

RAYONG PIPELINE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด (ID: 0105540100441) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/12/2540 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 400,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105540100441
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/12/2540 พ.ศ.
(26 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/12/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
400,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง