บริษัท ว่องเจริญกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

WONG CHAREON KIT ENGINEERING COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ว่องเจริญกิจเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ID: 0105540088734) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/10/2540 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 9 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105540088734
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/10/2540 พ.ศ.
(26 ปี 9 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/10/1997 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง