บริษัท โมเดิร์น เมดิคอล (2000) จำกัด

MODERN MEDICEL (2000) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543014049
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/2/2543 พ.ศ. (24 ปี 4 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/2/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 87/6 ซอยสุคันธาราม ถนนพระรามห้า แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค