บริษัท เอฟแอนด์บี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด

F&B FOOD SERVICE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105543014863
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/2/2543 พ.ศ. (24 ปี 4 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/2/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 16,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2160/1 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค