ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียทิมเบอร์

ASIA TIMBER LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเซียทิมเบอร์ (ID: 0103503006124) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/9/2503 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 101/7 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103503006124
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/9/2503 พ.ศ.
(63 ปี 10 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/9/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง