บริษัท อีเทอร์นิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

ETERNITY MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อีเทอร์นิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด (ID: 0105558099886) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/6/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 95/50 หมู่ที่ 5 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558099886
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/6/2558 พ.ศ.
(9 ปี 1 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
19/6/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง