บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัด

THAI SERM SUK ENERGY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท พลังงานไทยเสริมสุข จำกัด (ID: 0105558089520) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 2/6/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 43 อาคารไทย-ซีซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 309 ชั้น 30 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูปขั้นต้น มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558089520
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
2/6/2558 พ.ศ.
(9 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
2/6/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง