ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์พาณิชย์

PAKRON PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005811
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 7 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
24/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 12 หน้าวัดชัยพฤษมาลา หมู่ 3 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม