บริษัท เจริญกิจภัณฑ์ คาเฟ่ จำกัด

CHAROENKITPHAN CAFE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552037323
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/4/2552 พ.ศ. (15 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/4/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 37/23 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จ.นครนายก
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม