บริษัท แก๊สชัวร์ชัวร์ พระราม 2 จำกัด

GASSURESURE PHRARAM 2 COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552052110
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/5/2552 พ.ศ. (15 ปี 23 วัน ที่แล้ว)
29/5/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 106/2 หมู่ที่ 1 ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม