ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ - คอมซ์

BE - COM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503003079
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2503 พ.ศ. (64 ปี 1 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
5/4/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 975,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 544/15 - 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น