ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีพรหมรักษ์

SRI PROMARUG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103532003731
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/2/2532 พ.ศ. (35 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
6/2/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 79/16 หมู่ที่ 4 แขวงคันนายาว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น