ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอกกี้ เทค

AGGIE TECH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103532006650
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/3/2532 พ.ศ. (35 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/3/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25/1 หมู่ที่ 7 ซอยสุขาภิบาล 4 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น