ห้างหุ้นส่วนจำกัด เง่งฮั้ว

NGENG HUA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503002315
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2503 พ.ศ. (64 ปี 2 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
14/3/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 856 - 860/1 ถนนมังกร แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน