บริษัท กายวิวัฒน์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท บริษัท กายวิวัฒน์ ซัพพลาย จำกัด (ID: 0105532046289) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/5/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 456 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532046289
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/5/2532 พ.ศ.
(35 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
22/5/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง