บริษัท ไฮ พลัส โปรดั๊กชั่นส์ จำกัด

POWER PLUS PRODUCTIONS CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไฮ พลัส โปรดั๊กชั่นส์ จำกัด (ID: 0105532024692) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/3/2532 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 336 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105532024692
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/3/2532 พ.ศ.
(35 ปี 4 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
17/3/1989 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง