ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริบูรณ์วาณิชย์กิจ

BORIBOON VANICHKIJ LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103502003911
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2502 พ.ศ. (64 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
23/7/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 829/29 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน