บริษัท วรรธนัย อีเล็คทริค แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

WATTHANAI ELECTRIC AND AND SIPPLIES CO.,LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551030163
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/3/2551 พ.ศ. (16 ปี 3 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/3/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 59/125 หมู่ที่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน