บริษัท ดอนเมือง เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ จำกัด

DONMUANG POWER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105551028843
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/3/2551 พ.ศ. (16 ปี 3 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
11/3/2008 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 46/320 ซอยประชาอุทิศ 18 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน