บริษัท มนิลาเบเกอรี่ จำกัด

MANILA BERGERY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105522012527
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2522 พ.ศ. (44 ปี 11 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
29/6/1979 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 480,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 158/9 ถนนสุขุมวิท 71 (พระโขนง-ลาดพร้าว) แขวงพระโขนง* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี