ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์

SOMPONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500003167
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/10/2500 พ.ศ. (66 ปี 6 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/10/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 100 ตรอกโรงน้ำแข็ง 1 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น