บริษัท พรีม่า บิวตี้ จำกัด

PRIMA BEAUTY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท พรีม่า บิวตี้ จำกัด (ID: 0105547028923) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/2/2547 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 138/39 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105547028923
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/2/2547 พ.ศ.
(20 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
26/2/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง