บริษัท ยูไนเต็ดเมอร์ชานท์ จำกัด

UNITED MERCHANT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ยูไนเต็ดเมอร์ชานท์ จำกัด (ID: 0105547029474) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/2/2547 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 135/22 อาคารอมรพันธ์ 205 ทาวเวอร์ 2 ชั้น 9 ซอยนาทอง ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105547029474
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/2/2547 พ.ศ.
(20 ปี 4 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/2/2004 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง