ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.

B. M. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500002144
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2500 พ.ศ. (66 ปี 9 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/7/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 711 ถนนสีลม แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์