บริษัท กิจก้อง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

KITKONG IMPORT EXPORT CO., LTD.

บริษัท บริษัท กิจก้อง อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด (ID: 0105539063740) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/6/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 49/1 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายของชำ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539063740
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/6/2539 พ.ศ.
(28 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/6/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47114 ร้านขายของชำ

บริษัทที่คล้ายคลึง