บริษัท อาร์.เอ็ม.เค. จำกัด

R.M.K. CO., LTD.

บริษัท บริษัท อาร์.เอ็ม.เค. จำกัด (ID: 0105539063171) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/6/2539 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 64/42 ถนนเทอดพระเกียรติ ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ ร้านขายของชำ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105539063171
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/6/2539 พ.ศ.
(28 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
5/6/1996 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47114 ร้านขายของชำ

บริษัทที่คล้ายคลึง