ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไต้กวง

TAI KWANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103500000877
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2500 พ.ศ. (67 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/3/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 280,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 6 ตรอกโรงพิมพ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า