บริษัท จิบล้ง นิตติ้ง แมชชีน จำกัด

JIB LOONG NITTING MACHINE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105537008881
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2537 พ.ศ. (30 ปี 4 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/1/1994 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 179/5-8 ซอยพระรามที่ 3 ซอย 77 แยก 13 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า