ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พานิช

SONGXAI LIMITED LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พานิช (ID: 0103499003341) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/1/2490 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 6 ริมคลองบางกอกใหญ่ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103499003341
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/1/2490 พ.ศ.
(77 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
15/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง