ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุงเคี่ยงฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103499001071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2499 พ.ศ. (67 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/7/1956 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4188 ภ. ตรอกจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10743 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป