ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มนครหลวง

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้ำดื่มนครหลวง (ID: 0103525035682) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/12/2525 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 170/1 หมู่บ้านศิวาลัย ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103525035682
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/12/2525 พ.ศ.
(41 ปี 7 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
8/12/1982 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง