บริษัท โรงงานเส้นหมี่พรนิมิตร จำกัด

บริษัท บริษัท โรงงานเส้นหมี่พรนิมิตร จำกัด (ID: 0105514006424) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/10/2514 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 8/1 หมู่ที่ 1 ถนนบางคล้า-แปลงยาว ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารจำพวกแป้งชนิดสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป มีทุนจดทะเบียน 650,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105514006424
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/10/2514 พ.ศ.
(52 ปี 9 เดือน ที่แล้ว)
19/10/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
650,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง