ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเขมร

THAI-KHAMEN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002568
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/8/2497 พ.ศ. (69 ปี 10 เดือน ที่แล้ว)
17/8/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 601-603 ตรอกสลักหิน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น