บริษัท แซนเคียว รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด

SANKYO RUBBER (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แซนเคียว รับเบอร์(ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105553140462) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/11/2553 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 27/12 ซอยพฤกษชาติ 27 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105553140462
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/11/2553 พ.ศ.
(13 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/11/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง