บริษัท ชวัลวิทย์ อินดัสทรี้ จำกัด

CHAWANWIT INDUSTRY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ชวัลวิทย์ อินดัสทรี้ จำกัด (ID: 0105553144344) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/11/2553 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 71 อาคารเอส.เค. ชั้นที่ 11 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105553144344
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/11/2553 พ.ศ.
(13 ปี 8 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
23/11/2010 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง