บริษัท ฉัตรพัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด

CHATTAPAT TRADING CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ฉัตรพัฒน์ เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105546031271) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/3/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 89 ตึกสุวรรณโชติ ถนนรังสิต-นครนายก 4 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546031271
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/3/2546 พ.ศ.
(21 ปี 4 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
12/3/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง